Coaches

The 2015 Peewee AAA Coaches | Les entraineurs 2012 des Peewee AAA

Glenn Gilmore – Head Coach / Entraineur chef

Annie Desjardins – Manager / Gérante